Bijlessen natuurkunde en wiskunde


Ik nodig je uit aan tafel met Vader Wiskunde en Moeder Natuur
Slapeloze nachten van natuurkunde? Of heb je (nog) een blinde vlek voor de sprankelende schoonheid van de wiskunde? Ik geef al vele jaren bijles en nog iedere keer kan ik er van genieten als er bij mensen kwartjes gaan vallen omtrent zaken waar ze (al heel lang) mee worstelen. Mijn tarief is € 29,50 per uur voor middelbare scholieren en € 40,= per uur voor volwassenen die hoger onderwijs volgen en behoefte hebben aan coaching/begeleiding/ondersteuning in deze boeiende materie.
“Op de havo had ik profiel E&M, daarna ben ik één jaar naar het hbo gegaan en nu ben ik bezig met vwo deelcertificaten halen. Vooral natuurkunde viel me tegen, omdat ik dit op de havo niet heb gehad. De eerste toets ging dan ook niet heel goed (5,0). Toen heb ik de hulp van Karel ingeschakeld. Telkens kwam ik met moeilijke opgaven die ik niet begreep en na de bijles begreep ik de stof helemaal. Karel legt alles op een rustige en duidelijke manier uit en vindt het ook niet erg om bepaalde dingen vaker uit te leggen. Ook daagt Karel je uit om zelf actief mee te doen met de bijles. Door de bijlessen bij Karel heb ik voor de laatste twee schoolexamens een 7,5 en een 8,0 gehaald. Ik kon direct bij Karel aan de slag, wat heel fijn was! De locatie was ook top.”
Verwachtingen
Wat ik verwacht:
  • een bijlesleerling komt in principe iedere week (behalve tijdens vakanties, ziekte of andere overmachten),
  • een bijlesleerling komt op tijd en heeft haar/zijn boeken/schriften/laptop/rekenmachine/etui bij zich,
  • een les die geen doorgang kan vinden wordt minstens 24 uur van tevoren afgezegd,
  • in geval van ziekte word ik voor 09:00 geïnformeerd.
Wat u/jij mag verwachten:
  • alles wat ik verwacht.
Plus daarbovenop:
  • resultaat.
  • Omdat mijn klanten en ik allebei gaan voor kwaliteit en resultaat leggen we deze verwachtingen vast in een convenant.
  • Ik factureer maandelijks met een minimumbedrag van € 88,50, dit komt overeen met drie lessen (en ik factureer uiteraard niet tijdens de zomermaanden of voor lessen die door mij geannuleerd zijn).
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om lessen die geen doorgang konden vinden in te halen.
“Karel de Vlieger oftewel mijn Einstein in nood!

Mijn naam is Naomi, 21 jaar oud en derdejaars studente European Studies. Vorig schooljaar stond ik voor een enorm dilemma: Financieel Management. Het betrof een tentamen vol met boekhouding, rekensommetjes en formules. Dit tentamen moest ik halen om zo mijn propedeuse te behalen en mijn opleiding te kunnen vervolgen. De afgelopen twee schooljaren had ik al 3 kansen verspild, tweeën, drieën en vieren, ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Ik was ten einde raad. Via de Frans docent van mijn zus kwam ik terecht bij Karel.
Karel is een docent die rust uitstraalt, begrip toont en je uitdaagt. De spoedlessen die ik bij Karel heb gevolgd lieten alle puzzelstukjes op zijn plek vallen. Onbegrijpelijke dingen werden begrijpelijk en ik was dankbaar voor zijn “nijntjetaal” uitleg. Domme vragen bestaan bij Karel niet, een oefening zal net zo vaak herhaald worden totdat je het door hebt. Ik kan wel zeggen dat ik dankzij Karel mijn opleiding heb kunnen vervolgen en dat vreselijke tentamen heb gehaald. Om even de kwaliteiten van Karel uit te drukken in getallen: van een 4 naar een 7.9 en dat in slechts 4 lessen tijd.
Dit jaar staat Financieel Management deel 2 voor de deur, en ik denk dat ik al weet bij wie ik dan mijn kopje thee drink...”
Voor vragen: bel me of mail me. We kunnen (meestal) direct aan de slag!
Karel de Vlieger
Essentiedenker, verteller en rekenkundige
Specialist in wiskunde en relativiteitstheorie


Dorpsstraat 22
8111 AD Heeten
Tel.: 06-25110811
Email: karel@voorbijeinstein.nl
LinkedIn: Karel de Vlieger