Recent toegevoegde pagina’s

 1. Schrijf de ART-vergelijkingen volledig uit in componenten van de metrische tensor
 2. Hoe vormt zich de Ricci-scalar?
 3. Hoe vormt zich de Ricci-tensor?
 4. Wat is de metrische tensor?
 5. Covariant en contravariant, een uitgewerkt voorbeeld
 6. Hoeveel onafhankelijke componenten heeft de Riemann-tensor?
 7. Wat is de Bianchi-identiteit?
 8. Hoeveel mathematisch verschillende componenten heeft de Riemann-tensor maximaal?
 9. Toon alle symmetrieën van de Riemann-tensor aan.
 10. Geef een overzicht van alle relativistische transformatievergelijkingen
 11. De reis naar het sterrenstelsel Andromeda
 12. Tabel met Taylor-reeksen uitgebreid
 13. Het klimaatprobleem
 14. Hyperbolische functies in elkaar omschrijven
 15. De trompet van Torricelli
 16. Over corona: taalgebruik
 17. Over corona: wat heb ik te doen?
 18. Matrices
 19. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 20. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 21. Involuties
 22. Het reciprociteitsprincipe
 23. Hoe weet je dat de Lorentz-transformaties lineair moeten zijn?
 24. Bereken het traagheidsmoment van de Zon
 25. Hoe modelleer je de dichtheid van de Zon?
 26. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 27. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 28. Het elektron op de as van een geladen ring
 29. De integralen van y = xn/(a2 + x2)3/2
 30. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 31. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 32. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 33. Leid de algemene golfvergelijking af
 34. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 35. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 36. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 37. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 38. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 39. De stelling van Green
 40. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 41. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen
 42. Combinaties en manipulaties met nabla
 43. Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld
 44. Goniometrische functies in elkaar omschrijven
 45. De magnetische kracht is een relativistisch bijverschijnsel
 46. Leid de relativistische transformatievergelijking af voor versnelling
 47. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor krachten?
 48. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor impuls?
 49. De integralen van y = xn ln (a ± x)
 50. Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld