De energie in een spoel

Bereken de energie in een spoel.
De spanning over een spoel is:
Vermogen is het product van spanning en stroom:
En energie is de integraal van vermogen naar de tijd:
Vervolgens substitueer ik vergelijking (2) in vergelijking (3):
En hier substitueer ik vergelijking (1) in en aldus vind ik de energie in de spoel: