De energie in een condensator

Bereken de energie in een condensator.
De stroom door een condensator is:
Vermogen is het product van spanning en stroom:
En energie is de integraal van vermogen naar de tijd:
Vervolgens substitueer ik vergelijking (2) in vergelijking (3):
En hier substitueer ik vergelijking (1) in en aldus vind ik de energie in de condensator: