Vraagstukken algemene natuurkunde

1 Leid de algemene golfvergelijking af.
2 Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking.
3 Is er voldoende zonne-energie beschikbaar om aan de energiebehoefte van de mensheid te voldoen?
4 Leid de wet van Betz af.
5 Leid de Boltzmann-verdeling af.