Wij en buitenaards leven

Geen mens weet of er buitenaards leven is en dat zal zo blijven tot de dag dat we buitenaards leven ontdekken. Tot dat moment kunnen we er slechts over nadenken en filosoferen, en de liefhebbers kunnen er naar hartelust over discussiëren. Dat brengt ons echter geen stap dichter bij het antwoord en het lijkt daarom wellicht een zinloze bezigheid, maar beschouwingen over buitenaards leven brengen ons ook bij beschouwingen over onszelf en zijn daarom zeer interessant en leerzaam. De zoektocht naar buitenaards leven levert ons in de eerste plaats antwoorden op over onszelf, het aardse leven. Want wat bedoelen we eigenlijk met “buitenaards leven”, wat is überhaupt leven, en wat zijn de implicaties indien buitenaards leven ooit zal blijken te bestaan? Dit zijn slechts enkele van de talloze fascinerende bespiegelingen die deze onbeantwoordbare vraag oplevert.
1 Wat is leven?
2 Hoe groot is de kans dat er buitenaards leven bestaat?
3 Waar is al dat buitenaardse leven, waarom merken we daar niets van?