Lezingen

Ik geef lezingen, geen saaie voordrachten maar mooie verhalen waar mensen graag naar luisteren en waar je wat van op steekt! Mijn talent is om (zeer) complexe onderwerpen, op ieder niveau, begrijpelijk over te brengen. Mijn enthousiasme en vertelkracht staan garant voor een avondje leerzaam vermaak. Ik ben een gepassioneerd verteller. Een greep uit de onderwerpen waar ik lezingen over houd:
RELATIVITEITSTHEORIE

X Iedereen kent Einstein en iedereen weet dat zijn relativiteitstheorie een van de spectaculairste delen van de natuurkunde omvat. Maar als je aan iemand vraagt wat deze theorie inhoudt dan wordt het oorverdovend stil. Om de relativiteitstheorie hangt een mystieke waas van onbegrijpelijkheid, en bijna iedereen lijkt zich erbij neergelegd te hebben dat hij of zij het nooit zal snappen. Het is alsof je het bestaan kent van De Nachtwacht als adembenemend kunstwerk en tegelijkertijd weet dat je het schilderij nooit zult mogen aanschouwen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een grove misvatting is en dat iedereen die de theorie wil snappen deze ook kan snappen! Bovendien is relativiteitstheorie een contra-intuïtief en buitengewoon filosofisch verhaal, oftewel een magnifiek stuk natuurkunde.

ONS ZONNESTELSEL

X Wat is nou eigenlijk ‘ons zonnestelsel’? Wat hoort daar allemaal bij en wat niet? Is Pluto nou een planeet of niet? Wat bevindt zich allemaal in ons zonnestelsel en hoe uniek is het eigenlijk? Als je een beetje gaat nadenken over het zonnestelsel dan komen automatisch dit soort vragen op (en nog vele andere). En ook verwante vragen zoals: waarom is de ruimte zwart? Waar bevinden wij ons überhaupt in de ruimte en hoe weten we dat? En draait de Aarde nou werkelijk om de Zon of ligt het toch wat ingewikkelder? Tijdens deze lezing worden al die vragen beantwoord (en alle andere vragen die u meebrengt).

ZIJN WIJ ALLEEN?

X Het universum is onbevattelijk groot en daaruit is gemakkelijk de conclusie te trekken dat er ‘ergens’ buiten onze planeet toch ook wel leven zal bestaan. Dat klinkt op zich heel logisch, maar hoe vanzelfsprekend is het dat er überhaupt leven ontstaat? En hoe groot is de kans dat dit leven vervolgens ook zal blijven bestaan en niet dezelfde zelfvernietigingsdrang heeft als we vaak bij mensen waarnemen? Daarnaast dringt de vraag zich op of ander leven zich zal weten te manifesteren, zodanig dat wij weet krijgen van hun bestaan. En vervolgens zullen we geconfronteerd worden met de praktische problemen hoe we met dat andere leven kunnen communiceren en hoe we in verbinding kunnen komen. Kortom, de vraag of wij alleen zijn in de kosmos is een ongelooflijk fundamentele en belangrijke vraag. Tijdens deze lezing gaan we op zoek naar het antwoord dat we tegenwoordig kunnen geven.

DE OERKNAL EN DAARNA

X De huidige theorie is dat het heelal lang geleden is ontstaan vanuit een geweldige explosie: de oerknal. Maar waarom denken we dat en hoe zijn we daar überhaupt toe gekomen? En wat zijn tegenwoordig de bewijzen voor deze gebeurtenis? In deze lezing komt de ontstaansgeschiedenis van het heelal uitgebreid aan bod en ook de rol die Albert Einstein heeft gespeeld in ons begrip daarvan. Maar natuurlijk kijken we eerst even hoe het heelal er tegenwoordig uitziet.

DE KRACHT VAN HET NIETS

X Alles lijkt niets te zijn en niets lijkt alles te zijn. Oftewel: niets is wat het lijkt. We hebben allemaal wel een idee wat er met niets wordt bedoeld, of zoals we dat heel wetenschappelijk noemen: ‘een vacuüm’. Simpel gezegd is een vacuüm ruimte een lege ruimte, maar dit blijkt in de praktijk toch heel anders in elkaar te zitten dan altijd werd gedacht. Tegenwoordig hebben wetenschappers een compleet ander beeld bij een vacuüm en daar horen zeer verrassende eigenschappen bij. Een lege ruimte blijkt niet alleen niet-leeg te zijn maar bovendien tot enorme energetische manifestaties in staat te zijn: de kracht van het niets! Daartegenover blijkt dat telkens wanneer we een niveau dieper doordringen in de materie, we telkens weer stuiten op leegte, op niets. Na deze lezing heeft het woord “niets” definitief een andere betekenis.

RUIMTEVAART

X Ten koste van vele miljoenen euro’s aan belastinggeld draaiden mannen als Wubbo Ockels en André Kuipers in hun ruimteschepen rondjes om de Aarde. Sinds Yuri Gagarin, de allereerste mens in de ruimte in 1961, hebben bijna 500 mensen dit genoegen reeds mogen smaken maar wel ten koste van astronomische sommen geld. Daarnaast is ruimtevaart gevaarlijk en om vele redenen een bedreiging voor de gezondheid. Waarom zoeken wij desondanks de ruimte op? De zichtbaarheid voor het grote publiek beperkt zich vaak tot vlaggen planten op de maan, autootjes laten rondrijden op Mars en mooie foto’s van de Hubble telescoop. Is ruimtevaart egotripperij of moeten wij dit ‘gewoon willen’?

EXOPLANETEN

X Een boeiende nieuwe wereld heeft zich de laatste decennia voor ons geopend, de wereld van de exoplaneten. Ofschoon er al vele eeuwen, misschien al wel millennia, over gedacht en gefantaseerd werd weten we nu dat planeten absoluut geen zeldzaamheid zijn. Het ego van de mensheid moet weer een stapje terug doen (maar dat doen we natuurlijk niet echt, we pakken er gewoon een illusie bij), want ‘onze’ planeet is niet alleen niet het centrum van het universum (zoals men nog niet heel erg lang geleden dacht), onze planeet is er simpelweg één van zeer velen ergens in een buitenwijk van de Melkweg, een sterrenstelsel zoals zo velen. Het maakt ons nog nietiger en meer dertien-in-een-dozijn dan we al zijn. Anderzijds doen deze filosofische en spirituele overpeinzingen niets af aan het feit dat we als mensheid een formidabele technologische krachttoer hebben geleverd. Eentje die onverminderd doorgaat en waarvan het einde nog niet in zicht is.

WAAR IS MERCURIUS?

X De ontdekking halverwege de negentiende eeuw van de Fransman Le Verrier dat er iets niet klopte aan de baan van de planeet Mercurius had grote gevolgen voor de natuurkunde, gevolgen die moeilijk overschat kunnen worden. Alleen al de ontdekking op zich was een prestatie van de eerste orde, want de ‘afwijking’ van Mercurius ten opzichte van zijn berekende baan is maar een fractie van de planeetdiameter (per mercuriusjaar). Maar bovenal bracht Le Verrier, ongewild en onbedoeld, het newtoniaanse wereldbeeld aan het wankelen. De geest was uit de fles en het was Einstein die ruim een halve eeuw later met de antwoorden, de relativiteitstheorie, kwam waar men destijds zo dringend om verlegen zat. Wat dacht Le Verrier er zelf van en hoe tumultueus verliep in natuurkundig opzicht de tweede helft van de negentiende eeuw? En wat bevat de relativiteitstheorie nou eigenlijk voor nieuwe cruciale ingrediënten?