Natuurkundeclub β’24

Doelstelling en organisatie

β’24 is een club van mensen die zich wil interesseren aan...

Exacte wetenschappen, de takken van wetenschap gebaseerd op natuurwetten en theorieën gekenmerkt door wiskundige modellering, formele logica en (met uitzondering van de wiskunde) experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode). Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. De ruime definitie ‘bètawetenschappen’ omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica.

De werking van de club is op de volgende manier georganiseerd:
  • We verwelkomen in de club iedereen die in deze materie geïnteresseerd is en harmonieus met alle anderen omgaat. Dit zijn de leden, die in principe vijfmaal per jaar bijeenkomen.
  • Leden kunnen ook gasten meebrengen die dezelfde interesses delen. Gasten kunnen na verloop van tijd lid worden.
  • We komen samen, elke laatste vrijdag van de maanden januari, maart, mei, september en november (tenzij die vrijdag niet past, dan de voorlaatste), van 10:00 tot 15:00.
  • Het idee is per samenkomst twee presentaties van maximum anderhalf uur te voorzien. Er zal ook tijd zijn om projecten of ervaringen te delen zoals geplande lessencyclussen (Hoger Onderwijs Voor Ouderen, Studium Generale, en dergelijke), verslag van voordrachten, gelezen boeken, pertinente YouTube-filmpjes, enzovoort, en sociale contacten.
  • We verwachten dat de onderwerpen kaderen in het domein van de β-wetenschappen, en hun oorsprong vinden in de opleiding, de ervaring en/of de diepgaande interesse van de spreker. Het niveau mag uitdagend of vulgariserend zijn, moeilijke redeneringen en formules zijn toegelaten maar niet verplicht, de probleemstelling en de conclusies moeten wel voor iedereen begrijpelijk zijn. De presentatie wordt na afloop elektronisch ter beschikking gesteld.
  • Iedereen wordt aangemoedigd om af en toe zijn bijdrage te leveren, maar er is geen verplichting. Leden kunnen gasten voordragen voor een bijdrage.
  • Aan iedereen zal een kostendekkende bijdrage van € 20,= per bijeenkomst gevraagd worden.
  • Als iemand een gast meebrengt, dan rekent dat lid ook voor deze gast af (het lid bepaalt zelf of en hoe hij dat met zijn gast verrekent).
  • Een gastspreker betaalt geen kosten voor de bijeenkomst. De kosten van een gastspreker worden hoofdelijk omgeslagen.

Agenda

Bijeenkomst Sprekers Onderwerpen
2 27 september 2024
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
3 29 november 2024
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
4 31 januari 2025
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
5 28 maart 2025
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
6 23 mei 2025
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
7 26 september 2025
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
8 28 november 2025
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht

Vorige bijeenkomsten

Bijeenkomst Sprekers Onderwerpen
1 24 mei 2024
vrijdag
Cultuurcentrum Parnassos,
Utrecht
Frank Segebarth Kwantumfluctuaties
Jean Bronzwaer De zieke kransslagader
Locatie Cultuurcentrum Parnassos, Utrecht: Alleen voor leden: