Getallen

Het getal pi
Het getal e
Faculteiten
Bernoulli-getallen
De Riemann-zeta-functie
Boeken over wiskunde te koop