Vectoren, vraagstuk 28

Bij een lens wordt het verband tussen voorwerpsafstand v en beeldafstand b gegeven door de formule:
Hierin is f een bij de lens behorende constante (de brandpuntsafstand). Geef een lineaire benadering van de fout ∆f die men bij benadering maakt tengevolge van een meetfout ∆v in de voorwerpsafstand en een meetfout ∆b in de beeldafstand.

De lens met voorwerp en beeld
Ik ga eerst de formule voor f omschrijven:
De partiële afgeleiden van f zijn:

Waarmee de lineaire benadering wordt: