Vectoren, vraagstuk 66

Het oppervlak S is de grafiek van de functie:
Het vectorveld v is gegeven door:
 1. Geef een parametrisering van S.
 2. Bereken een naar boven gerichte normaal op S (hoeft niet genormeerd te worden).
 3. Bereken de volgende integraal, waarbij A is georiënteerd volgens de naar boven gerichte normaal:

De grafiek van f (x, y) = x + y + 1

Het vectorveld v
 1. Geef een parametrisering van S.

  Als we stellen dat:
  Dan kunnen we het oppervlak S ook schrijven als:
  Vervolgens kunnen we ook nog simpelweg stellen dat:

  Waaruit volgt voor z:
  De beschrijving van S wordt dan:
 2. Bereken een naar boven gerichte normaal op S (hoeft niet genormeerd te worden).

  We kunnen S nog anders opschrijven als volgt:
  Want door dit uit te schrijven in componenten krijgen we weer:


  Een normaalvector volgt dan uit het uitwendig product van de twee richtingsvectoren:
  Of ik kan eerst de partiële afgeleiden bepalen:

  Het uitwendig product van deze twee vectoren levert wederom een normaalvector op:
  Hiervoor is gesteld dat:

  Daarom kunnen we de partiële afgeleiden ook rechtstreeks bepalen naar x en y:

  Het uitwendig product van deze twee vectoren levert ook in dit geval de volgende normaalvector op:
  Ik ga de normaalvector nu uitrekenen:
  De z-component is 1, dus altijd positief, dus n is altijd naar boven gericht.
 3. Bereken de volgende integraal, waarbij A is georiënteerd volgens de naar boven gerichte normaal:
  Omdat geldt dat:

  Hierdoor kunnen we voor het vectorveld v ook schrijven:
  De vector dA is (in dit geval) gelijk aan de normaalvector die we reeds berekend hebben:
  Het inwendig product van deze twee vectoren levert op:
  De uitwerking van de integraal wordt dan: